Betingelser for indgåelse af aftale om temamøder, temadage og supervision

Temamøder/Temadage:

Når der indgås aftale om temamøder/temadage, indgår man samtidig aftale om aflysningsvarsel:

Aflyses temamøde/temadage senere end 30 dage før opstart, betales 25 % af kursusbeløbet.

Aflyses det senere end 15 dage før, betales 50% og aflyses det senere end 5 dage før, betales 100 %.

Ligeledes vil evt. afholdte hoteludgifter eller transportudgifter (fx fly- eller togbilletter.) blive skrevet på faktura.

Supervision / Coaching:

Evt. aflysning bedes meddelt pr. mail, telefon eller sms senest 4 dage før supervisionen
 Der afregnes fuldt honorar ved udeblivelse eller for sen aflysning